top of page

ak.mal. Eva Krystynová, rozená Zvěděliková (1922-1987)

Eva_fotka_A4_MAT.jpg

Narodila se 18.prosince 1922 v učitelské rodině ve slovenském městečku Skalici.

 

Postudiích na realném gymnáziu v Praze studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Karla Svolinského (absolvovala v roce 1948).

 

Po absolvování vysoké školy pracovala jak návrhářka výtvarné tvorby pro pražský Dětský dům.

 

 V roce 1960 přichází za svým mužem na Ostravsko a pracuje jako výtvarnice

 

Od konce šedesátých let se věnuje plně samostatné výtvarné činnosti.

 

Své práce představovala na samostatných a kolektivních výstavách v Ostravě u nás I v zahraničí.

 

Byla malířka, keramička, věnovala se tapiséeii, kresbě a grafice, zpracovávala lidové a pohádkové motivy. Skalické  motivy se objevovaly v keramice , na plátně a grafických listech.

 

 Ve svém díle vycházela z lidových tradic moravsko-slovenského pomezí a tvorby pro děti. Ve spolupráci s manželem Bohumírem vytvořila také řadu realizací pro architekturu. Své nezaměnitelné keramické (někdy reliéfně provedené) mozaiky společně uplatnili v budovách škol, ať už mateřských (např. Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Lhotka, Havířov, Frýdek-Místek), základních (Ostrava-Výškovice, zvláštní škola Fulnek), středních (SŠ chemická v Ostravě-Zábřehu) či vysokých (VŠB), dále v restauračních zařízeních (Ostrava – Mariánské Hory, Opava), obchodních střediscích (Klimkovice), v rehabilitačním ústavu v Hrabyni aj.

ak.mal. Bohumír Krystyn (1919-2010)

bohumír_ateliér1_600.jpg

Narodil se 26.listopadu 1919 v Hlubočci u Opavy

 

Studoval Školu uměleckých řemesel v Brně ( v roce 1944 přerušeno totalním nasazením) , Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. E.Filly a dějiny umění a estetiku na Karlově Univerzitě v Praze.

Podnikl řadu zahraničních studijních cest (Francie,Mongolsko,Spojené státy Americké…)

 

Jeho umělecká činnost byla zaměřena na monumentální dekorativní tvorbu, nástěnnou malbu, keramickou mozaiku a drobnou keramiku. 

Řadu svých uměleckých děl vytvořil společně s manželkou Evou Krystynovou a spolupracoval také  s keramikem Luborem Těhníkem a se sklářem Benjaminem Hejlkem. Byl členem ostravské i pražské pobočky Svazu československých výtvarných umělců.

 

Jeho tvůrčí umělecká činnost je orientována zejména na zobrazení průmyslové krajiny, výstavby kraje , nových staveb, které tu zůstaly, jako byla Nová huť Klementa Gottwalda, ale take sídliště, školy, kulturní objekty. Navazuje tak na tvorbu takových umělců kraje, jakými byli F.Duša, Vl.Kristin,V .Wunche a další.

S vyjímkou pražských studii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové zůstal topmuto kraji věrný.

Tu poznal prostředí hutí a šachet, život pracovích kolektivů, sám byl horníkem a plných devět let pracoval v dole, než odešel na studia. 

 

Zároveň se zobrazením průmyslové krajiny se však zaměřuje na motivy volné přírody a take na zátiší, portréty, významná je jeho monumentálně dekorativní tvorba, např. skleněné stěny, nástěnné malby, keramické mozaiky…

 

Zůčastňoval se celostátních výstav, např. V Jízdarně Pražského hradu, v Brně, Olomouci , Ostravě, ale take v zahraničí – ve Varšavě,Katovicích, Volgogradě, Drážďanech,Sofii.

Jeho dílo nejdeme ve sbírkch galerií, ale také u předních sběratelů výtvarného umění.

bottom of page